Tüm GPS sistemlerinde olduğu gibi, GRETA da daha iyi GPS uyduları bulunduğundan izlemenin daha iyi sonuç verdiğine inanmaktadır. GPS uyduları coğrafi konum olmadığından erişilebilirlik açık havada bile değişebilir. Genel olarak, bir GPS izleyici gizlendiğinde görünürlük zaten bir çantada veya izci bir binada bulunmakla sınırlıdır. Konuma bağlı olarak, kalkan farklıdır ve bazen konum belirleme üzerinde bazen daha az, bazen daha az etkiye sahiptir.

Bu pozisyon için tam olarak ne anlama geliyor?

Görünür GPS uydularının sayısı azaldıkça, konumlandırma doğruluğu azalır. Kesin bir pozisyon için yeterli veri bulunmamasından dolayı, pozisyon mümkün olduğunca doğru tahmin edilir. Sonuç olarak, ardışık pozisyonlar izleyicinin atladığı gibi görünebilir.

Bununla birlikte, bu atlama genellikle izleyici hareket etmediğinde meydana gelir, çünkü bu durumda pozisyonda önemli bir değişiklik tespit edilemez.